• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Cyberpunk: Od Naukowej Fantastyki do Rzeczywistości

Komiks, takim, jaki znamy go dzisiaj, jest w porównaniu z innymi gatunkami sztuki stosunkowo młody. Choć oczywiście można odwoływać się aż do starożytności oraz średniowiecza poszukując jego korzeni, to jednakże obecną formę komiksy zyskały stosunkowo niedawno, ponieważ na początku dwudziestego wieku. Jako młody gatunek był rozważany jako coś gorszego, dla niewybrednych gustów. Komiksy relacjonowały awanturnicze bądź humorystyczne historie, które nie zdobywały uznania w oczach elit. Oprócz tego był bardzo z zapałem czytany przez młodych czytelników oraz obawiano się, że odciągnie on ich od literatury. Jakkolwiek stopniowo, kiedy za praktykowanie tej sztuki brali się co bardziej uznani rysownicy i scenarzyści, zaczął zyskiwać uznanie – wypróbuj komiksy dla chłopców i dziewczynek. W Stanach Zjednoczonych odbył się nawet proces, którego finałem było uznanie komiksu za dzieło sztuki. Jeszcze w latach osiemdziesiątym przyznanie się do czytania komiksów nie było poprawnie widziane w tak zwanym solidnym towarzystwie. Lecz dziś komiksy zyskują nawet status sztuki ludowej Ameryki. Obecnie komiksy mają własne festiwale, nagrody oraz uznanie. Następne pokolenia twórców już wychowanych na komiksach potrafią używać tej formy sztuki znajdując dla niej innowacyjne środki wyrazu.

1. Zobacz stronę

2. Szczegóły

3. O nas

4. Przejdź do strony

5. Znajdź tutaj

Categories: Rekreacja

Comments are closed.